EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Poznaniu

KOMUNIKAT – WYBORY 2024

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, działając na podstawie

  • 50 ust 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1166);
  • 15 ust. 2 i 3 Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwołania, której tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania;
  • Uchwały nr 10/2020 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w sprawie dokonania podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na rejony oraz ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z poszczególnych rejonów, ze zmianami wynikającymi z Uchwały nr 6/2024 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/2020 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w sprawie dokonania podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na rejony oraz ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z poszczególnych rejonów informuje, że:

 

Uchwałą Rady Nr 280/III/2024 z dnia 4 marca 2024 r. zwołała zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w celu wyboru delegatów XII kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w następujących miejscach i terminach:

 

  • termin zebrania rejonowego Rejonu Poznań 1 wyznacza się w dniu 13 maja 2024 r. w godzinach od 12:00 do 18:00. Miejscem zebrania rejonowego Rejonu Poznań 1 jest siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 69;

 

  • termin zebrania rejonowego Rejonu Poznań 2 wyznacza się w dniu 14 maja 2024 r. w godzinach od 12:00 do 18:00. Miejscem zebrania rejonowego Rejonu Poznań 2 jest siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 69;

 

  • termin zebrania rejonowego Rejonu Kalisz wyznacza się w dniu 13 maja 2024 r. w godzinach od 14:00 do 18:00. Miejscem zebrania rejonowego Rejonu Kalisz jest Galeria Sztuki Współczesnej ul. Królowej Jadwigi nr 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wejście n klub;

 

  • termin zebrania rejonowego Rejonu Konin wyznacza się w dniu 13 maja 2024 w godzinach od 14:00 do 18:00. Miejscem zebrania rejonowego Rejonu Konin jest siedziba Kancelarii Radcy Prawnego Błażeja Sarnowskiego, Konin, ul. Juliusza Słowackiego 14a (wejście od Placu Zamkowego);

 

 

  • termin zebrania rejonowego Rejonu Leszno wyznacza się w dniu 13 maja 2024 w godzinach od 14:00 do 18:00. Miejscem zebrania rejonowego Rejonu Leszno jest Hotel „Sandro Silver” (Spichlerz) Leszno, ul. Antoniny 11.

 

Termin oraz forma zgłoszeń kandydatów na delegatów oraz podział na rejony wyborcze zamieszczone zostały w obwieszczeniu Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Poznaniu znajdującego się na stronie internetowej izby w zakładce Wybory 2024.

 

Dziekan Rady OIRP w Poznaniu

Henryk Kuligowski     

Wielkość czcionki
Kontrast