EGZAMIN WSTĘPNY na aplikację radcowską 2024 - KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Zamknij

Wpisy

Wniosek o wpis na listę radców prawnych składa się z następującymi dokumentami.

 1. Kwestionariuszem  osobowym  wg wzoru stosowanego w sprawach pracowniczych – 2 egz.,
 2. Życiorysem  zawierającym opis pracy zawodowej ,
 3. Oryginałem dyplomu ukończenia  wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpisem,
 4. Dokumentem  potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego, sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego,
 5. Wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jego złożeniem,
 6. Oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. Oświadczeniem  o miejscu zamieszkania uzasadniających właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych,
 9. Oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
 10. Oświadczeniem  o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
 11. Dokumentem  potwierdzającym  posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
 12. Opinią  okręgowej rady adwokackiej lub izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego,
 13. Dwoma  zdjęciami.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r., obowiązuje opłata wpisowa:

 • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy  –  opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości: 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2.580,00 zł
 • od kandydatów ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ustawy  –  opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 4.300,00 zł
 • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę prawników zagranicznych – opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 4300,00 zł
Wielkość czcionki
Kontrast