EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

CCBE

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE

Council of Bars and Law Societies of Europe
Conseil des barreaux européens

CCBE jest międzynarodową organizacją działającą w imieniu ponad miliona prawników europejskich poprzez swoich członków – adwokatury i stowarzyszenia prawnicze z 32 państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 13 krajów stowarzyszonych i obserwatorów. Od przeszło pięćdziesięciu lat CCBE reprezentuje organizacje członkowskie wobec instytucji europejskich – Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, posiada także stałe delegacje przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Każdy kraj tworzy jedną delegację, nawet jeżeli na jego obszarze funkcjonuje kilka samorządów prawniczych, które należą do tej organizacji. CCBE działa poprzez Sesję Plenarną, odbywającą się dwa razy w roku i podejmującą decyzje w najważniejszych sprawach,  Komitet Stały, który obraduje pięć razy w roku i uchwala stanowiska oraz wytyczne w sprawach istotnych dla zawodów prawniczych, Prezydencję składająca się z Prezydenta oraz trzech Wiceprezydentów, komisji i grup roboczych, które opracowują projekty stanowisk, wytycznych, rekomendacji i zaleceń oraz Sekretariatu zapewniającego obsługę organów CCBE.

Siedziba:

Rue Joseph II, 40
1000 Bruxelles
Belgia
Tel.: +32 (0)2 234 65 10
Fax: +32 (0)2 234 65 11/12
www.ccbe.eu

Wielkość czcionki
Kontrast