EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

KONFERENCJA 2023

W dniu 24 maja 2023 r. w Concordii Design odbyła się pierwsza edycja wydarzenia „Wyzwania prawniczek. Prawniczki mają moc” zorganizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Adwokacką oraz Fundację Women in Law. Na program wydarzenia składały się trzy filary:

  • przedstawienie raportu „Sytuacja kobiet w branży usług prawnych” przez Kamilę Kurkowską, Prezeskę Fundacji Women in Law;
  • panel dyskusyjny: „Sytuacja prawniczek dzisiaj i jutro – co możemy  zrobić, żeby wesprzeć funkcjonowanie i rozwój kobiet w branży z korzyścią dla  wszystkich stron”, w którym uczestniczyli: r. pr. Eliza Iwaniszyn, Kamila Kurkowska, adw.  Aleksandra Sobczyńska, r. pr. Maciej Szczepański, r. pr. Marta Wojciechowska, adw. dr Anna Wilińska-Zelek, moderatorem była r. pr. Agnieszka Bruderek;
  • „Women’s Secret Potential – do czego inspiruje nas mityczna Temida?” – wystąpienie Izabeli Janowskiej – trenerki, facylitatorki, mentorki.

Przed częścią merytoryczną głos zabrali  – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu r.pr. Henryk Kuligowski oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu adw. Tomasz Jachowicz.

Spotkanie zostało poprowadzone przez r. pr. Magdalenę Sawińską. Tematyka wydarzenia przyciągnęła przeszło 230  osób z branży prawniczej i wywołała żywe dyskusje również po zakończeniu oficjalnej części programu.

Dziękujemy za uczestnictwo  i do zobaczenia na kolejnej edycji Wyzwań prawniczek!

 

Wielkość czcionki
Kontrast