EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Komunikaty


10.03.2021

Studia podyplomowe z prawa karnego 2021/2022

08.03.2021

KOMUNIKAT w spra­wie ulg w uisz­cza­niu skła­dek człon­kow­skich przez rad­ców praw­nych i apli­kan­tów rad­cow­skich w związ­ku z sy­tu­acją wy­wo­ła­ną pan­de­mią ko­ro­na­wi­ru­sa SARS-Co­V-2

08.03.2021

Z okazji Dnia Kobiet

26.02.2021

Informacja o otwartych zgłoszeniach dla radców prawnych do programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do 3 marca 2021 r.

23.02.2021

Warsztat – „Przygotowanie do negocjacji – kluczowy element efektywnych negocjacji”

19.02.2021

Porozumienie w sprawie współpracy między Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu a Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową

Wielkość czcionki
Kontrast