Aplikant


13.11.2019

Wyniki kolokwium z przedmiotu Postępowanie Cywilne z dnia 18 października 2019 r.

12.11.2019

W sprawie kolokwium z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – I termin – I rok aplikacji 2019

07.11.2019

Komunikat – Dodatkowy termin kolokwium poprawkowego z przedmiotów: Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia

04.11.2019

ZABAWA ANDRZEJKOWA 2019

04.11.2019

Wyniki kolokwium z dnia 4 października 2019 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

04.11.2019

Dyżury opiekunów III roku aplikacji radcowskiej

Wielkość czcionki
Kontrast