Aplikant


29.11.2018

W sprawie kolokwium z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – II termin – I rok aplikacji 2018

20.11.2018

W sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Gospodarcze – I termin – II rok aplikacji 2018

19.11.2018

W sprawie kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe – II termin – III rok aplikacji 2018

15.11.2018

Wyniki kolokwium z przedmiotu Postępowanie Cywilne z dnia 12 października 2018 r.

14.11.2018

Komunikat – w sprawie zaległych zajęć z zakresu zamówień publicznych z Panem mec. Norbertem Gillem

13.11.2018

Wyniki kolokwium z dnia 19 października 2018 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe