EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Aplikacja 2020-2022


09.12.2022

Wyniki kolokwium z dnia 25 listopada 2022 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

15.11.2022

Wyniki kolokwium z dnia 26 października 2022 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

17.10.2022

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 26 października 2022 r. – I termin – III rok aplikacji 2022

07.10.2022

Komunikat – W sprawie kolokwium z przedmiotu Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – II termin – III rok aplikacji 2022

05.09.2022

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – I termin – III rok aplikacji 2022

05.09.2022

Komunikat – zmiana terminarza kolokwium z zakresu Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – III rok aplikacji 2022

Wielkość czcionki
Kontrast