EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Aplikacja 2019-2021


02.04.2021

Komunikat – dotyczy zaległych zajęć z zakresu Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego z dnia 23 marca 2021 r. dla grup 2A i 2B III roku aplikacji

21.12.2020

Komunikat – w sprawie dodatkowego terminu kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia w dniu 22 grudnia 2020 r. – II rok aplikacji 2020

18.12.2020

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 16 grudnia 2020 r.

15.12.2020

Komunikat – W sprawie kolokwium z zakresu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne – II termin – II rok aplikacji 2020

15.12.2020

Komunikat – dodatkowe terminy kolokwiów dla II roku aplikacji

08.12.2020

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 30 listopada 2020 r.

Wielkość czcionki
Kontrast