Egzamin Radcowski 2022 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Zamknij

Komunikat – dodatkowy termin na kolokwia pisemne

Uwaga Aplikanci,

 

uprzejmie informujemy, iż Prezydium Rady OIRP Poznań wyznaczyło dodatkowy termin na kolokwia pisemne dla aplikantów, którzy:

 

– byli nieobecni na I terminie i z II-ego – otrzymali ocenę niedostateczną

– otrzymali ocenę niedostateczną za I termin i usprawiedliwili nieobecność za II termin.

 

W dniu 14 grudnia 2021 r. w siedzibie OIRP Poznań (sala wykładowa III piętro), odbędzie się III termin kolokwium z przedmiotów:

 

1) dla aplikantów I roku

– z zakresu Prawo Cywilne

– z zakresu Postępowanie Cywilne

 

2) dla aplikantów II roku

– z zakresu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia

– z zakresu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne

 

3) dla aplikantów III roku

– z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

 

Kolokwium rozpocznie się o godzinie 15.00, lecz ze względów logistycznych, w tym wpuszczenia do sali oraz uruchomienia laptopów wykorzystywanych do kolokwiów – rejestrację wyznacza się na godzinę 14.45.

 

Dział Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

10.05.2022

Komunikat – zmiana II terminu kolokwium (poprawki) z zakresu Prawo Rodzinne i Opiekuńcze – II rok aplikacji 2022

Uwaga Aplikanci II roku,   uprzejmie informujemy, że zmianie uległa data II terminu kolokwium (poprawki) z zakresu Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego. Nowy termin to 24 czerwca 2022 r. Wyniki kolokwium z dnia 12 kwietnia br. będą znane najwcześniej w dniu 3 czerwca 2022 r.   Dział Aplikacji OIRP Poznań

07.04.2022

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Rodzinne i Opiekuńcze w dniu 12 kwietnia 2022 r. – I termin – II rok aplikacji 2022

Uwaga Aplikanci II roku,   uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawo Rodzinne i Opiekuńcze w dniu 12 kwietnia 2022 r. odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu oraz w siedzibie OIRP Poznań.   Zespoły Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzą kolokwium zgodnie z podziałem: – sala A.003 w Collegium da Vinci […]

Wielkość czcionki
Kontrast