EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Plan zajęć

Te­­go­­ro­cz­ne szko­­le­­nie wy­­ja­z­do­­we dla apli­­ka­n­tów I ro­­ku od­bę­­dzie się w ośro­d­ku So­­la­­ris w Ła­­zach ko­­ło Mie­l­na w dniach 14 – 17 ma­ja 2020 r.

Wielkość czcionki
Kontrast