NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

EGZAMIN RADCOWSKI 2023 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Plan zajęć

Pla­no­wa­ny ter­min wy­jaz­du szko­le­nio­we­go do ośrod­ka So­la­ris w Ła­zach k. Miel­na dla apli­kan­tów III ro­ku to 1-4 czerwca 2023 r.

Wielkość czcionki
Kontrast