NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

Aplikacja 2022-2024


22.09.2023

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne – I termin – II rok aplikacji 2023

08.09.2023

Komunikat – w sprawie kolokwium w dniu 22 września 2023 r. z zakresu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia – II termin – II rok aplikacji 2023

01.09.2023

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia z dnia 14 lipca 2023 r.

24.08.2023

Komunikat – w sprawie kolokwium z zakresu Prawo Rodzinne i Opiekuńcze w dniu 4 września 2023 r. – II termin – II rok aplikacji 2023

05.07.2023

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia w dniu 14 lipca 2023 r. – I termin – II rok aplikacji 2023

29.06.2023

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Rodzinne i Opiekuńcze z dnia 9 maja 2023 r.

Wielkość czcionki
Kontrast