EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Aplikacja 2018-2020


16.12.2020

Wyniki kolokwium z dnia 8 grudnia 2020 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

04.12.2020

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 8 grudnia 2020 r. – II termin – III rok aplikacji 2020

30.11.2020

Wyniki kolokwium z dnia 16 listopada 2020 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

10.11.2020

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 16 listopada 2020 r. – I termin – III rok aplikacji 2020

04.11.2020

Komunikat – w sprawie kolokwium Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

29.09.2020

Komunikat – W sprawie kolokwium z przedmiotu Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – II termin – III rok aplikacji 2020.

Wielkość czcionki
Kontrast