EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Aplikant

Plan zajęć

Te­go­rocz­ne szko­le­nie wy­jaz­do­we dla apli­kan­tów II ro­ku od­bę­dzie się w ośrod­ku So­la­ris w Ła­zach ko­ło Miel­na w dniach 28 – 31 maja 2020 r.

Wielkość czcionki
Kontrast