EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 26 października 2022 r. – I termin – III rok aplikacji 2022

Uwaga Aplikanci III roku,

 

uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 26 października 2022 r. odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu oraz w siedzibie OIRP w Poznaniu.

Lista z podziałem dostępna poniżej:

Podział zdających na kolokwium – plik .pdf

Kolokwium rozpocznie się o godzinie 15.00, lecz ze względów logistycznych, w tym wpuszczenia do sal oraz uruchomienia laptopów wykorzystywanych do kolokwiów – rejestrację wyznacza się na godzinę 14.30.

Uprzejmie przypominamy, iż do dnia 21 października br. do godziny 12.00 – osoby, które do tej pory nie rozwiązywały zadań na kolokwiach przy użyciu własnego sprzętu komputerowego – mogą złożyć stosowne oświadczenie w ww. sprawie.

Osoby, które nie złożą tego oświadczenia – nie będą mogły skorzystać na tym konkretnym kolokwium z własnych laptopów!

Przypominamy także, iż na kolokwiach w obecnym roku szkoleniowym – dalej obowiązują numery kodów kolokwiów wylosowane w trakcie I roku aplikacji.

 

Dział Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

09.12.2022

Wyniki kolokwium z dnia 25 listopada 2022 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

Uwaga Aplikanci III roku,   poniżej znajdują się wyniki kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe z dnia 25 listopada 2022 r. wraz z treścią zadania i modelowym rozwiązaniem. Protokoły będą do wglądu od dnia 12 grudnia 2022 r.   Dział Aplikacji OIRP Poznań   Wyniki kolokwium – […]

15.11.2022

Wyniki kolokwium z dnia 26 października 2022 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

Uwaga Aplikanci III roku,   poniżej znajdują się wyniki kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe z dnia 26 października 2022 r. wraz z treścią zadania i modelowym rozwiązaniem. Protokoły będą do wglądu od dnia 16 listopada 2022 r. Kolokwium poprawkowe (oraz I termin dla osób, które złożyły […]

Wielkość czcionki
Kontrast