EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Bieżące informacje


07.12.2021

Komunikat – dodatkowy termin na kolokwia pisemne

30.11.2021

W sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Gospodarcze – II termin – II rok aplikacji 2021

26.11.2021

Komunikat – w sprawie kolokwium z zakresu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne w dniu 2 grudnia 2021 r. – dodatkowy termin – II rok aplikacji 2021

17.11.2021

Komunikat – dotyczy zajęć w tygodniu 15-19 listopada 2021 r. dla II roku aplikacji 2021

16.11.2021

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 5 listopada 2021 r.

15.11.2021

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia z dnia 10 września 2021 r.

Wielkość czcionki
Kontrast