KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019

Zamknij

Ośrodek mediacji

16 października 2017 r. dziewiętnaście Okręgowych Izb Radców Prawnych zawiązało sieć ogólnopolską „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

Sieć wykorzystuje profesjonalizm radców prawnych i ich znajomość mediacji w Polsce. W sieci zgrupowani są doświadczeni praktycy z zakresu prawa gospodarczego, rozumiejący potrzeby przedsiębiorców, zapewniający kompleksową obsługę prawną biznesu, także w zakresie polubownego zakończenia sporów. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych zapewniają jednolity standard profesjonalizmu mediatora, przebiegu mediacji i zawartej ugody.

W obrębie działania każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych działają radcowie prawni – mediatorzy. Korzystanie z ich pomocy gwarantuje najwyższy poziom mediacji i ugodę, która może stanowić tytuł egzekucyjny.

Dlaczego mediacja?

Przedsiębiorca, który w konflikcie podejmuje decyzje może postępować na dwa sposoby. Jeżeli zależy mu na optymalizacji decyzji biznesowej, wybierze mediację, dlatego, że jest szybsza, tańsza i powoduje, że cały czas ma kontrolę nad swoimi decyzjami. Przeciwnością tego jest proces sądowy, który trwa, jest bardziej kosztowny i w tym wypadku przedsiębiorca traci kontrolę nad końcowym rezultatem. Mediacja jest zatem tańszym i szybszym sposobem rozwiązywania sporów. Dzięki dobrowolności udziału w mediacji i odformalizowaniu, pozwala ona zachować dobre relacje z drugą stroną.

Kto może skorzystać z OMRP?

Radcowie prawni – mediatorzy specjalizują się w sporach gospodarczych i cywilnych, ale mediują też inne sprawy. Strony mające wspólny problem mogą wykorzystać proces mediacji zarówno zanim skierują spór do sądu jak i w trakcie sporu sądowego.

Dlaczego mediować w OMRP?

OMRP gwarantują łatwą dostępność, profesjonalnych mediatorów, wysokie standardy mediacji i odpowiednie zaplecze do organizacji mediacji. Każdy może w łatwy sposób znaleźć odpowiedniego mediatora.

Załączniki

Kodeks etyki radcy prawnego

Regulamin Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

Uchwała w sprawie powołania Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

Lista mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Wielkość czcionki
Kontrast