EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Ośrodek mediacji

16 października 2017 r. dziewiętnaście Okręgowych Izb Radców Prawnych zawiązało sieć ogólnopolską „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

Sieć wykorzystuje profesjonalizm radców prawnych i ich znajomość mediacji w Polsce. W sieci zgrupowani są doświadczeni praktycy z zakresu prawa gospodarczego, rozumiejący potrzeby przedsiębiorców, zapewniający kompleksową obsługę prawną biznesu, także w zakresie polubownego zakończenia sporów. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych zapewniają jednolity standard profesjonalizmu mediatora, przebiegu mediacji i zawartej ugody.

W obrębie działania każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych działają radcowie prawni – mediatorzy. Korzystanie z ich pomocy gwarantuje najwyższy poziom mediacji i ugodę, która może stanowić tytuł egzekucyjny.

Dlaczego mediacja?

Przedsiębiorca, który w konflikcie podejmuje decyzje może postępować na dwa sposoby. Jeżeli zależy mu na optymalizacji decyzji biznesowej, wybierze mediację, dlatego, że jest szybsza, tańsza i powoduje, że cały czas ma kontrolę nad swoimi decyzjami. Przeciwnością tego jest proces sądowy, który trwa, jest bardziej kosztowny i w tym wypadku przedsiębiorca traci kontrolę nad końcowym rezultatem. Mediacja jest zatem tańszym i szybszym sposobem rozwiązywania sporów. Dzięki dobrowolności udziału w mediacji i odformalizowaniu, pozwala ona zachować dobre relacje z drugą stroną.

Kto może skorzystać z OMRP?

Radcowie prawni – mediatorzy specjalizują się w sporach gospodarczych i cywilnych, ale mediują też inne sprawy. Strony mające wspólny problem mogą wykorzystać proces mediacji zarówno zanim skierują spór do sądu jak i w trakcie sporu sądowego.

Dlaczego mediować w OMRP?

OMRP gwarantują łatwą dostępność, profesjonalnych mediatorów, wysokie standardy mediacji i odpowiednie zaplecze do organizacji mediacji. Każdy może w łatwy sposób znaleźć odpowiedniego mediatora.

Akcja bezpłatnej mediacji „MEDIUJ , NIE POZYWAJ”

Załączniki

Kodeks etyki radcy prawnego

Regulamin Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

Uchwała w sprawie powołania Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

Lista mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Wielkość czcionki
Kontrast