EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Informacja dla radców prawnych udzielających porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło Konkurs „Dobrych Praktyk” w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945; dalej „ustawa”), którego organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Konkurs skierowany jest do trzech grup uczestników, w tym jednej, do której należą radcy prawni udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej.

Celem Konkursu jest zebranie informacji o dobrych praktykach, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w konsekwencji zwiększenie świadomości społecznej o systemie nieodpłatnej pomocy.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdą Państwo w poniższym załączniku.

 

Wielkość czcionki
Kontrast