EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Kim jest radca prawny

Radcy prawni

6 lipca 1982 r. Sejm uchwalił ustawę o radcach prawnych, która określa zasady wykonywania zawodu, a także sposób organizacji i działania samorządu. Radcy prawni to prawnicy świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Polega ona przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Radcy prawni posiadają uprawnienia do występowania przed sądami w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, a od 2015 roku również w sprawach karnych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu jest jedną z 19 izb samorządu radców prawnych w Polsce. Zrzesza obecnie 4410 radców prawnych i aktualnie szkoli 727 aplikantów radcowskich.

Zgodnie ze swoim statusem realizuje zadania związane z edukacją prawniczą (m.in. szkolenia radcowskie, aplikacje radcowskie, konferencje merytoryczne), organizowaniem współpracy regionalnego środowiska radców prawnych, a także promocją zawodu oraz wiedzy prawniczej wśród lokalnej społeczności.

Pierwsze Zgromadzenie OIRP w Poznaniu odbyło się w 1983 roku. Dokonano na nim wyborów organów samorządu radców prawnych na I kadencję (1983 – 1987). Dziekanem Izby został wówczas Edmund Alexiewicz. Obecnie funkcję dziekana pełni Henryk Kuligowski.

OIRP w Poznaniu mieści się przy ulicy Chwaliszewo 69. W siedzibie Izby, jako pierwszej w Polsce, otwarto w 2011 r. salę rozpraw, w której aplikanci przeprowadzają symulacje rozpraw z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj materiały video

Wielkość czcionki
Kontrast