EGZAMIN WSTĘPNY na aplikację radcowską 2024 - KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Zamknij

POZNAŃ – MADRYT UMOWA O WSPÓŁPRACY

W dniu 20 września 2018 roku w Warszawie została podpsiana dwustronna Umowa o Współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu  a Izbą Adwokacką z Madrytu ( ICAM – największą w Hiszpanii). Uroczyste podpisanie tej Umowy poprzedzone było wielomiesięczną pracą nad jej kształtem. Za OIRP w Poznaniu z umocowania Pana Dziekana Zbigniewa Tura, umowę podpisał r.pr. Sergiusz Foltynowicz.

Obie Izby zwierając przedmiotową umowę potwierdziły  szczególne relacje, które pozwolą im z jednej strony umocnić i skonsolidować współpracę instytucjonalną, a z drugiej strony wspierać nawiązywanie więzi pomiędzy członkami obu Izb i kontynuować budowę relacji o długotrwałym charakterze.

Izba Madrycka i Izba Poznańska są depozytariuszami kultury prawnej o bogatej tradycji. Podzielają przekonanie o fundamentalnej roli, którą mają do odegrania adwokaci/radcowie prawni w państwie prawa i w szerzeniu idei poszanowania Praw Człowieka jak i  skoordynować swoje wysiłki w celu ułatwienia edukacji młodych adwokatów/radców prawnych i ułatwienia im dostępu do praktyki międzynarodowej.

 

Obydwie Izby będą wymieniać informacje o swoich systemach prawnych, dostępie do zawodu, wewnętrznej organizacji wykonywania zawodu oraz będą się wzajemnie informowały o zmianach legislacyjnych odnoszących się do wykonywania zawodów prawniczych,  w tym  wymieniać swoje publikacje i ułatwiać faktyczny dostęp członkom obu izb do bibliotek i centrów dokumentacji.

 

Ważnym pozostaje również fakt, że obydwie Izby podzielają to samo przywiązanie do obrony Praw Człowieka i zobowiązują się do prowadzenia wspólnych akcji w tym zakresie.

 

Szczególny wkład przy wypracowywaniu tej umowy miał r.pr. Artur Wierzbicki Przewodniczący Zespołu ds Praw Człowieka i Wolności OIRP w Poznaniu, co obie strony bezsprzecznie dostrzegły i podkreśliły na tej doniosłej uroczystości.

 

Umowa o współpracy jest zawarta na czas nieokreślony.

Wielkość czcionki
Kontrast