e-skarbonka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zamknij

Stanowisko Prezydium KRRP w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Stanowisko

Prezydium KRRP z dnia 12 sierpnia 2021 r.

 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do wszystkich organów władzy publicznej w Polsce, aby wypełniając jakiekolwiek obowiązki ciążące na nich w związku ze stanowieniem prawa powszechnie obowiązującego oraz stosowaniem tego prawa przestrzegały podstawowych wartości jakie stoją na straży funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, zapisanych w Konstytucji RP oraz umowach międzynarodowych.

Państwo ma obowiązek zapewniać pluralizm mediów. W art. 14 Konstytucji RP wskazano, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Obowiązki realizacji tego zapisu ustawy zasadniczej spoczywają na każdym organie władzy publicznej, zarówno na parlamencie tworzącym prawo, jak i stosującej to prawo Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Na wolność prasy i innych środków społecznego przekazu składają się trzy zasadnicze elementy: swoboda zakładania środków społecznego przekazu, swoboda prowadzenia działalności medialnej oraz swoboda kreowania struktury własnościowej środków społecznego przekazu. Swoboda ta sprowadza się do wolnego oraz nieskrępowanego wyrażania i komunikowania opinii oraz pozyskiwania i przekazywania informacji . Obejmuje ona zarówno wolność prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa medialnego, jak i swobodę działalności dziennikarskiej.

Należy dobitnie podkreślić, że swoboda kreowania struktury własnościowej środków społecznego przekazu związana jest z zasadą pluralizmu mediów. Zróżnicowanie własnościowe w odniesieniu do środków społecznego przekazu stanowi immanentny warunek istnienia rzeczywistej debaty publicznej, niezbędnej dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Dopuszczając w art. 54 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP koncesjonowanie mediów elektronicznych (prowadzenia stacji radiowych lub telewizyjnych), ustrojodawca jednocześnie zakłada, że to swoiste ograniczenie działalności gospodarczej powinno wypełniać standardy proporcjonalności. Tym samym, zwykły ustawodawca powinien powstrzymać się od przyjmowania takich rozwiązań ustawowych w tym zakresie, które istocie prowadzą do znacznego ograniczenia pluralizmu mediów.

Należy przypomnieć, że zgodnie art. 213 ust. 1 Konstytucji RP, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Wypełniając obowiązki koncesjonodawcy w obszarze funkcjonowania mediów elektronicznych, organ ten powinien przestrzegać obowiązujące ją przepisy kompetencyjne i proceduralne, działając w oparciu o zasadę pewności obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

Pozostałe informacje

20.01.2022

Ruszyła X edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich!

Szanowni Państwo, rozpoczęła się X edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. W dotychczasowych edycjach projektu realizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich. Celem turnieju jest doskonalenie wśród uczestników cennych, zwiększających konkurencyjność na rynku prawniczym, umiejętności negocjacyjnych, a także propagowanie negocjacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, pozwalającej na wykorzystanie rozwiązań […]

19.01.2022

Przekaż 1% swojego podatku za 2021 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Fundacja Subsidio Venire nieprzerwanie od 2009 roku niesie pomoc tym radcom prawnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Okazała się bardzo potrzebną organizacją, która zapewnia wsparcie finansowe i materialne. – W ciągu ostatniego roku Fundacja pomogła 34 radcom […]

Wielkość czcionki
Kontrast