EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2021 - informacje i rejestracja

Zamknij

Komunikat – dotyczy zaległych zajęć z zakresu Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego z dnia 23 marca 2021 r. dla grup 2A i 2B III roku aplikacji

Uwaga Aplikanci III roku – grupy 2A i 2B,

 

zaległe zajęcia z zakresu Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego z Panią Sędzią E. Kręcichwost-Durchowską odbędą się:

– 8 kwietnia 2021 r.:

Grupa 2A – w godzinach 8.30-10.45,

Grupa 2B – w godzinach 11.00-13.15.

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

21.12.2020

Komunikat – w sprawie dodatkowego terminu kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia w dniu 22 grudnia 2020 r. – II rok aplikacji 2020

Uwaga Aplikanci II roku,   W dniu 22 grudnia 2020 r. o godzinie 16.00 odbędzie się kolokwium z zakresu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kolokwium zostanie przeprowadzone przy pomocy platformy Microsoft 365 w wersji EDU, przygotowanej dla OIRP Poznań. Jest ona dostępna w wersji […]

18.12.2020

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uwaga Aplikanci II roku,   poniżej znajdują się wyniki z kolokwium z przedmiotu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne wraz z treścią kazusu oraz rozwiązaniem. Uprzejmie informujemy, iż prace wraz z protokołami oceny będą do wglądu od dnia 21 grudnia 2020 r.   Sekcja Aplikacji OIRP Poznań   Wyniki kolokwium – plik .pdf […]

Wielkość czcionki
Kontrast