Komunikat – w sprawie nowego terminu kolokwium poprawkowego zakresu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia

Uwaga Aplikanci II roku,

 

uprzejmie informujemy, iż na posiedzeniu Prezydium Rady OIRP Poznań w dniu 31 sierpnia 2020 r. została podjęta uchwała w sprawie zmiany terminu kolokwium poprawkowego z zakresu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Nowy termin kolokwium to 18 września 2020 r. Miejsce odbywania się kolokwium zostanie wskazane w osobnym komunikacie.

Termin ten jest także I terminem dla osób, które usprawiedliwiły swoją nieobecność na kolokwium w dniu 31 lipca 2020 r.!

Zaktualizowany terminarz dostępny jest na stronie: https://www.poznan.oirp.pl/aplikant/kolokwia-2019-2021/

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

22.10.2020

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia z dnia 18 września 2020 r.

Uwaga Aplikanci II roku,   poniżej znajdują się wyniki z kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia wraz z treścią kazusu. Rozwiązanie zadania znajduje się w indywidualnych protokołach oceny. Protokoły ocen będą dostępne do wglądu od dnia 23 października 2020 r. Dodatkowy termin […]

19.10.2020

Komunikat – w sprawie zaplanowanego na dzień 23 października 2020 r. kolokwium z zakresu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne

Uwaga Aplikanci II roku,   Uprzejmie informujemy, iż zaplanowane na dzień 23 października 2020 r. kolokwium z zakresu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne zostaje odwołane i przeniesione na inny termin. Nowy termin kolokwium zostanie podany Państwu do wiadomości w osobnym komunikacie.   Sekcja Aplikacji OIRP Poznań.

Wielkość czcionki
Kontrast