EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Wyniki egzaminu radcowskiego 2020 r. – Komisja nr 1

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajdują się wyniki egzaminu radcowskiego dla zdających przed Komisją Egzaminacyjną nr 1 w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż prace oraz uzasadnienia ocen będą do wglądu od dnia 17 sierpnia 2020 r. w Sekcji Aplikacji OIRP Poznań, pokój nr 32 – III piętro OIRP Poznań – u Pani Ewy Papli – w godzinach pracy izby. Informacje dotyczące egzaminu dla zdających przed tą Komisją – pod adresem mailowym aplikacja@poznan.oirp.pl

Uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o odbiór kserokopii prac oraz uzasadnień ocen – osoby z wynikami negatywnymi.

 

Wyniki egzaminu radcowskiego – Komisja nr 1

 

Pozostałe informacje

08.03.2021

KOMUNIKAT w spra­wie ulg w uisz­cza­niu skła­dek człon­kow­skich przez rad­ców praw­nych i apli­kan­tów rad­cow­skich w związ­ku z sy­tu­acją wy­wo­ła­ną pan­de­mią ko­ro­na­wi­ru­sa SARS-Co­V-2

  Informujemy Państwa, że Rada OIRP w Poznaniu w dniu 1 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr 237/III/2021 w sprawie ulg w uiszczaniu składek członkowskich przez radców prawnych i aplikantów radcowskich w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Tryb udzielania ulg dla aplikantów radcowskich nie wymaga składania wniosków w sprawie  stosownie do treści ust.1 […]

08.03.2021

Z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Radczyniom prawnym i Aplikantkom radcowskim składam w imieniu Prezydium Rady i swoim własnym Najserdeczniejsze Życzenia Pięknego Dnia w Zdrowiu i z Pogodą ducha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                […]

Wielkość czcionki
Kontrast