EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 stycznia 2020 r.

 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wzywa wszystkie konstytucyjne organy władzy publicznej do respektowania uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Przekroczenie przyznanych kompetencji przez którąkolwiek z władz zagraża stabilności ustroju Państwa Polskiego, prawom i wolnościom obywatelskim oraz bezpieczeństwu obrotu prawnego. Przedmiotowa uchwała Sądu Najwyższego została wydana w celu ustabilizowania porządku prawnego naruszonego niezgodnym z ustawą zasadniczą działaniem władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ma ona jednocześnie na celu ochronę praw podmiotowych jednostek przed bezprawnym działaniem władzy wykonawczej. Wyłącznie powrót do zgodnej z Konstytucją RP zasady równowagi władz jest w stanie zagwarantować udział Polski w rodzinie państw demokratycznych.

Pozostałe informacje

20.02.2020

Wybory w państwie demokratycznym – konferencja, 25-26 lutego 2020 r., Poznań

  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Izbą Notarialną w Poznaniu oraz Państwową Komisją Wyborczą zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 25 – 26 lutego 2019 r. w Poznaniu. Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań […]

18.02.2020

ZWIEDZANIE OPERY POZNAŃSKIEJ – koniec zapisów (brak miejsc)

  Komisja Integracji Środowiskowej i Rekreacji OIRP w Poznaniu zaprasza  Państwa do udziału we wspólnym  zwiedzaniu kulis Teatru Wielkiego w Poznaniu. Mamy niepowtarzalną okazję zobaczyć pomieszczenia niedostępne dla ogółu publiczności takie, jak rekwizytornia, garderoba, scena. Terminy zwiedzania : 25 lutego  2020r.    Zwiedzanie rozpocznie się o  godzinie  17.00 – zbiórka uczestników o godz.16.45 Miejsce zbiórki:  hall  […]

Wielkość czcionki
Kontrast