EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2021 - informacje i rejestracja

Zamknij

Komunikat – W sprawie kolokwium z zakresu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne – II termin – II rok aplikacji

UWAGA Aplikanci II roku,

 

uprzejmie informujemy, iż kolokwium poprawkowe (będące jednocześnie I terminem dla osób, które usprawiedliwiły swoją nieobecność za termin kolokwium w dniu 11 października 2019 r.) z zakresu Prawa Spółek Handlowych, Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. wg następującego schematu organizacyjnego:

– dla osób o nazwiskach na litery od A do K – Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu, sala wykładowa A003

– dla osób o nazwiskach na litery od L do Ż – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, sala wykładowa III piętro.

Kolokwium rozpocznie się o godzinie 15.00.

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

16.12.2020

Wyniki kolokwium z dnia 8 grudnia 2020 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

Uwaga Aplikanci III roku,   poniżej znajdują się wyniki kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe z dnia 8 grudnia 2020 r. wraz z treścią zadania i rozwiązaniem. Protokoły do wglądu od dnia 18 grudnia 2020, w miarę możliwości do osobistego odbioru przy składaniu dokumentów za rok szkoleniowy […]

04.12.2020

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 8 grudnia 2020 r. – II termin – III rok aplikacji 2020

Uwaga Aplikanci III roku,   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2020 r. o godzinie 16.00 odbędzie się II termin kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe. Termin ten jest obowiązkowy dla osób, które: – otrzymały ocenę niedostateczną na I terminie – były nieobecne i usprawiedliwiły swoją […]

Wielkość czcionki
Kontrast