EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2021 - informacje i rejestracja

Zamknij

Komunikat – Dodatkowy termin kolokwium poprawkowego z przedmiotów: Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia

Uwaga Aplikanci II roku,

 

dodatkowy termin kolokwium poprawkowego z przedmiotów: Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, dla osób:

– które otrzymały ocenę niedostateczną za kolokwium w dniu 5 lipca i usprawiedliwiły swoją nieobecność na kolokwium w dniu 20 września br.

– usprawiedliwiły swoją nieobecność na kolokwium w dniu 5 lipca i otrzymały ocenę niedostateczną (również per absentiam) za kolokwium w dniu 20 września br.

odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. o godzinie 15.00 w siedzibie OIRP POZNAŃ – sala wykładowa III piętro.

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

16.12.2020

Wyniki kolokwium z dnia 8 grudnia 2020 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

Uwaga Aplikanci III roku,   poniżej znajdują się wyniki kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe z dnia 8 grudnia 2020 r. wraz z treścią zadania i rozwiązaniem. Protokoły do wglądu od dnia 18 grudnia 2020, w miarę możliwości do osobistego odbioru przy składaniu dokumentów za rok szkoleniowy […]

04.12.2020

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 8 grudnia 2020 r. – II termin – III rok aplikacji 2020

Uwaga Aplikanci III roku,   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2020 r. o godzinie 16.00 odbędzie się II termin kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe. Termin ten jest obowiązkowy dla osób, które: – otrzymały ocenę niedostateczną na I terminie – były nieobecne i usprawiedliwiły swoją […]

Wielkość czcionki
Kontrast