EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019 - informacje i rekrutacja

Zamknij

Komunikat – w sprawie kolokwium z zakresu Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego – I termin – II rok aplikacji 2019

Uwaga Aplikanci II roku,

 

uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego w dniu 15 kwietnia 2019 r. odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Zespoły Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzą kolokwia w salach:

– dla grupy ćwiczeniowej 1A – sala N302 (nowy budynek Collegium)

– dla grupy ćwiczeniowej 1B – sala N303 (nowy budynek Collegium)

– dla grupy ćwiczeniowej 2A – sala A003 (stary budynek Collegium)

– dla grupy ćwiczeniowej 2B – sala A201 (stary budynek Collegium)

 

Kolokwium rozpocznie się o godzinie 16.00, lecz ze względów logistycznych, w tym wpuszczenia do sal oraz uruchomienia laptopów wykorzystywanych do kolokwiów – rejestrację wyznacza się na godzinę 15.30.

Tego samego dnia, o godzinie 12.00 w siedzibie OIRP Poznań w sali wykładowej na I piętrze odbędzie się spotkanie z Panem Sędzią H. Haakiem poświęcone samemu kolokwium.

Uprzejmie przypominamy, iż do dnia 11 kwietnia do godziny 19.00 można złożyć oświadczenie o sposobie rozwiązywania zadań na kolokwiach, w tym – przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Osoby, które nie złożą tego oświadczenia – nie będą mogły skorzystać na tym konkretnym kolokwium z własnych laptopów!

Przypominamy także, iż na kolokwiach w obecnym roku szkoleniowym – dalej obowiązują numery kodów kolokwiów wylosowane w trakcie I roku aplikacji.

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

16.09.2019

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia w dniu 20 września 2019 r. – II termin – II rok aplikacji 2019

Uwaga Aplikanci II roku,   uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września 2019 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Collegium da Vinci, ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu, sala N302 (nowy budynek) odbędzie się II termin kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia (będzie to także […]

04.09.2019

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia z dnia 5 lipca 2019 r.

Uwaga Aplikanci II roku,   poniżej znajdują się wyniki z kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia wraz z treścią kazusu. Rozwiązanie zadania znajduje się w indywidualnych protokołach oceny. Protokoły ocen będą dostępne do wglądu od dnia 9 września 2019 r. (w godzinach […]

Wielkość czcionki
Kontrast