EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Komunikat – w sprawie kolokwium z zakresu Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego – I termin – II rok aplikacji 2019

Uwaga Aplikanci II roku,

 

uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego w dniu 15 kwietnia 2019 r. odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Zespoły Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzą kolokwia w salach:

– dla grupy ćwiczeniowej 1A – sala N302 (nowy budynek Collegium)

– dla grupy ćwiczeniowej 1B – sala N303 (nowy budynek Collegium)

– dla grupy ćwiczeniowej 2A – sala A003 (stary budynek Collegium)

– dla grupy ćwiczeniowej 2B – sala A201 (stary budynek Collegium)

 

Kolokwium rozpocznie się o godzinie 16.00, lecz ze względów logistycznych, w tym wpuszczenia do sal oraz uruchomienia laptopów wykorzystywanych do kolokwiów – rejestrację wyznacza się na godzinę 15.30.

Tego samego dnia, o godzinie 12.00 w siedzibie OIRP Poznań w sali wykładowej na I piętrze odbędzie się spotkanie z Panem Sędzią H. Haakiem poświęcone samemu kolokwium.

Uprzejmie przypominamy, iż do dnia 11 kwietnia do godziny 19.00 można złożyć oświadczenie o sposobie rozwiązywania zadań na kolokwiach, w tym – przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Osoby, które nie złożą tego oświadczenia – nie będą mogły skorzystać na tym konkretnym kolokwium z własnych laptopów!

Przypominamy także, iż na kolokwiach w obecnym roku szkoleniowym – dalej obowiązują numery kodów kolokwiów wylosowane w trakcie I roku aplikacji.

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

19.12.2019

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 10 grudnia 2019 r.

Uwaga Aplikanci II roku,   poniżej znajdują się wyniki z kolokwium z przedmiotu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne wraz z treścią kazusu oraz rozwiązaniem. Uprzejmie informujemy, iż prace będą do wglądu od dnia 20 grudnia 2019 r.   W dniu 27 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 odbędzie się w siedzibie OIRP […]

13.12.2019

W sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Gospodarcze – II termin – II rok aplikacji 2019

Uwaga Aplikanci II roku,   w dniu 17 grudnia 2019 r. o godzinie 15.00 odbędzie się II termin kolokwium z zakresu Prawa Gospodarczego. Termin ten jest obowiązkowy dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną za I termin lub złożyły usprawiedliwienie nieobecności.   Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Wielkość czcionki
Kontrast