EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Wykaz lekarzy sądowych – Sąd Okręgowy w Poznaniu

Wykaz lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń w celu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania z powodu choroby dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu [ na dzień 28.03.2024 r. ]

Pozostałe informacje

23.02.2024

Lista sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pełniących dyżur w sprawach z wniosku o rozpoznanie w postępowaniu przyspieszonym i wniosku o tymczasowy areszt

W załączeniu przekazujemy listę sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pełniących pod numerem 0 501 505 244 dyżur w sprawach z wniosku o rozpoznanie w postępowaniu przyspieszonym i wniosku o tymczasowy areszt w dniach od 04 marca 2024 r. do 27 kwietnia 2025 r. Plan – dyżury sędziów

05.02.2024

Sąd Okręgowy w Poznaniu – lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z dnia 16.01.2024 r.

https://poznan.so.gov.pl/?p=search&kword=lista+bieg%C5%82ych+w+przedmiocie+u

Wielkość czcionki
Kontrast