NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

Nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

W związku z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023, poz. 1504) regulującymi zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom oraz zawarciem przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie pod linkiem:

https://forms.office.com/e/jkDabbEZ16

W nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2023 r. włącznie.

Podane dane będą umieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców.

Zgodnie z Ustawą: wgląd pod linkiem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001504

 

Art. 69l. 1. Adwokatowi, radcy prawnemu albo organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,

uprawnionej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za udzielenie cudzoziemcowi uprawnionemu pomocy prawnej

przysługuje:

1) wynagrodzenie w wysokości 150% stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej

instancji w sprawie, której przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego, określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze;

2) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów przejazdów do ośrodka, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla

cudzoziemców oraz do siedziby Rady do Spraw Uchodźców, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych

pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy;

3) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza.

  1. Wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje Szef Urzędu.

 

Pozostałe informacje

04.12.2023

SOBOTA 09 GRUDNIA – HYBRYDOWE szkolenia dla radców prawnych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, serdecznie zapraszamy na DWA szkolenia hybrydowe dla radców prawnych, które odbędą się w najbliższą sobotę 09 grudnia.   I szkolenie: Godz.: 10:00–13:00 Temat: Alimenty i wybrane zagadnienia po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Prowadzący: SSO Henryk Haak. Liczba punktów szkoleniowych – 6 pkt. link do rejestracji: https://oirppoznan.clickmeeting.com/krio/register   II szkolenie: Godz.: 13:30-16:30 Temat: Mediacje i inne alternatywne sposoby rozwiązywania […]

04.12.2023

Informacja o możliwości uzyskania zapomogi od Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire”

Zarząd Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” informuje, iż fundacja w ramach prowadzonej działalności uzyskuje środki finansowe, które są mn. przeznaczone dla członków samorządu radców prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej. Osoby zainteresowane mogą składać przez cały rok wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup w szczególności: leków, środków medycznych lub specjalistycznych usług […]

Wielkość czcionki
Kontrast