EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 10 listopada 2023 r. – I termin – III rok aplikacji 2023

Uwaga Aplikanci III roku,

 

uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 10 listopada 2023 r. odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu oraz w siedzibie OIRP w Poznaniu.

Lista przystępujących do kolokwium z podziałem na sale dostępna poniżej:

Lista obecności – internet

Kolokwium rozpocznie się o godzinie 10.00, lecz ze względów logistycznych, w tym wpuszczenia do sal oraz uruchomienia laptopów wykorzystywanych do kolokwiów – rejestrację wyznacza się na godzinę 9.30.

Przypominamy także, iż na kolokwiach w obecnym roku szkoleniowym – dalej obowiązują numery kodów kolokwiów wylosowane w trakcie I roku aplikacji.

 

Dział Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

18.12.2023

Wyniki kolokwium z dnia 8 grudnia 2023 r. z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe

Uwaga Aplikanci III roku,   poniżej znajdują się wyniki kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe z dnia 8 grudnia 2023 r. wraz z treścią zadania i modelowym rozwiązaniem. Protokoły będą do wglądu od dnia 20 grudnia 2023 r. (w godzinach popołudniowych)   Dział Aplikacji OIRP Poznań   […]

30.11.2023

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 8 grudnia 2023 r. – II termin – III rok aplikacji 2023

Uwaga Aplikanci III roku,   uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie Sądowoadministracyjne, Prawo Finansowe i Podatkowe w dniu 8 grudnia 2023 r. odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 69 oraz w Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu.   Podział […]

Wielkość czcionki
Kontrast