EGZAMIN WSTĘPNY na aplikację radcowską 2024 - KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Zamknij

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA POWIAT NOWY TOMYŚL

W związku z powstałym wakatem w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie nowotomyskim na 2023 rok, prosimy o składanie deklaracji przez radców prawnych chcących podjąć się dyżurów.

 

Lokalizacja: Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30,

co drugi wtorek w godz. 11.30-15.30 oraz co drugi piątek w godz. 7.30-11.30

Rozpoczęcie dyżurów od 1 sierpnia 2023 r.

 

Termin przesyłania zgło­szeń od dnia 18 lipca 2023 r. godz. 12.00 do dnia 20 lipca 2023 r. do godz. 12.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń

 Deklaracje proszę przesyłać na ad­res e-ma­il:

agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl

 

Rad­cy praw­ni  – kan­dy­da­ci mu­szą speł­niać wa­run­ki okre­ślo­ne w re­gu­la­mi­nie wy­zna­cza­nia radców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i do­ku­men­to­wa­nia tej po­mo­cy bę­dą­cym za­łącz­ni­kiem do Uch­wa­ły KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 września 2022 r. https://www.poznan.oirp.pl/wp-content/uploads/2022/09/Uchwa%C5%82a-738_XI_2022-Prezydium-KRRP.pdf

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

1a) któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;

 

Biuro OIRP w Poznaniu

Pozostałe informacje

16.07.2024

Program ubezpieczenia opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo,   mamy przyjemność przedstawić program opieki zdrowotnej przygotowany przez brokera Willis Towers Watson Polska na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych dla Kancelarii Radców Prawnych na terenie całego kraju. Program dedykowany jest dla radców prawnych, aplikantów radcowskich, pracowników kancelarii oraz członków ich rodzin. Program obejmuje dwie atrakcyjne, lecz różniące się propozycje Warty i Inter […]

08.07.2024

Szkolenie w hotelu „Ikar Plaza” w Kołobrzegu (29 sierpnia – 1 września 2024 r.)

Szanowni Państwo, Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na szkolenie, które odbędzie się w dniach 29 sierpnia – 1 września 2024 r. w hotelu „Ikar Plaza” w Kołobrzegu. ZA SZKOLENIE UCZESTNIK OTRZYMA 40 PKT. SZKOLENIOWYCH. Tematyka : Nowe postępowanie […]

Wielkość czcionki
Kontrast