NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

EGZAMIN RADCOWSKI 2023 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Nowa składka członkowska dla radców prawnych, emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich

 

Uwaga Radcowie prawni i Aplikanci radcowscy,

rośnie wysokość składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 roku.

Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 28 października br podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej, zasad uiszczania i podziału.

Wynosić ona będzie:

  1. 130 zł dla radców prawnych, w tym 111 zł składka członkowska + 19 zł składka OC
  2. 79 zł dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego, w tym 60 zł składka +19zł składka OC
  3. 30zł dla aplikantów radcowskich

Ponadto w/w uchwała przewiduje nowy podział składki pomiędzy Okręgowe Izby Radców Prawnych a Krajową Izbę Radców Prawnych. Od 1 stycznia do okręgowych izb trafi 75% składki, a do KIRP 25%.

link do uchwały KIRP:

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2022/11/uchwala-krrp-nr-116_xi_2022-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wysokosci-skladki-czlonkowskiej.pdf

 

Pozostałe informacje

15.03.2023

Ogłoszenie Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że do dnia 4 kwietnia 2023 r. włącznie, zdający egzamin przed Komisjami Egzaminacyjnymi do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Poznaniu składa pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający […]

14.03.2023

Numery telefonów do OIRP w Poznaniu

Szanowni Państwo, Z uwagi na reorganizację centrali telefonicznej w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, która potrwa ok. 2 tygodni, uruchomione zostały następujące numery telefonów:   Sekretariat                        61/853 53 11 Księgowość                       783 708 700 Księgowość składki        608 286 968 Aplikacja                           782 502 504   Powyższe ma charakter przejściowy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia i zachęcamy do kontaktu […]

Wielkość czcionki
Kontrast