EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Komunikat – w sprawie kolokwium w dniu 22 listopada 2022 r. z zakresu Prawo Cywilne, Postępowanie Cywilne oraz Postępowanie Cywilne – II termin – I rok aplikacji 2022

Uwaga Aplikanci I roku,

 

uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawo Cywilne, Postępowanie Cywilne oraz Postępowanie Cywilne w dniu 22 listopada 2022 r. odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Termin ten jest obowiązkowy dla osób, które:

– otrzymały ocenę niedostateczną za I termin

– usprawiedliwiły swoją nieobecność za I termin.

 

Zespoły komisji egzaminacyjnej – przeprowadzą kolokwium w salach

– N.303 (osoby o nazwiskach zaczynających się na litery od „A” do „MA” – bez względu czy osoba poprawia czy przystępuje po raz pierwszy)

– N.305 (osoby o nazwiskach zaczynających się na litery od „MI” do końca alfabetu – bez względu czy osoba poprawia czy przystępuje po raz pierwszy, a także – osoby powtarzające I rok i poprawiające część POSTĘPOWANIE CYWILNE).

 

Kolokwium rozpocznie się o godzinie 14.00 (zmiana w stosunku do pierwotnie podanej w terminarzu). Ze względów logistycznych, w tym wpuszczenia do sal oraz uruchomienia laptopów wykorzystywanych do kolokwiów – rejestrację wyznacza się na godzinę 13.30.

 

Dział Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

27.11.2023

Wyniki kolokwium z dnia 14 listopada 2023 r. z przedmiotu Prawo Gospodarcze

Uwaga Aplikanci II roku,   poniżej znajdują się wyniki kolokwium z zakresu Prawo Gospodarcze z dnia 14 listopada 2023 r. wraz z treścią zadania i rozwiązaniem. Protokoły są do wglądu w Dziale Aplikacji OIRP Poznań Kolokwium poprawkowe (oraz I termin dla osób, które złożyły usprawiedliwienie za dzień 14 listopada 2023 r.) – odbędzie się w […]

21.11.2023

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia z dnia 22 września 2023 r.

Uwaga Aplikanci II roku,   poniżej znajdują się wyniki z kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia wraz z treścią kazusu. Rozwiązanie zadania znajduje się w indywidualnych protokołach oceny. Protokoły są do wglądu w Dziale Aplikacji (w godzinach pracy).   Dodatkowy termin na […]

Wielkość czcionki
Kontrast