Egzamin Radcowski 2022 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Zamknij

Wyniki egzaminu radcowskiego 2022 r. – Komisja nr 3

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajdują się wyniki egzaminu radcowskiego dla zdających przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż prace oraz uzasadnienia ocen (dla osób zdających przed ww. Komisją) będą do odbioru w pokoju nr 24, II piętro OIRP – u Pani Agnieszki Drążkiewicz – w godzinach pracy izby, po uprzednim anonsowaniu wglądu (odbioru kserokopii) na służbowy adres mailowy. Kontakt: agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl (nr telefonu: 61 853 53 11 wew. 24)

Uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o odbiór kserokopii prac oraz uzasadnień ocen – osoby z wynikami negatywnymi.

W nawiązaniu do §366 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1166) – uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego – zostaną nadane w dniu 20 czerwca 2022 r. na adresy korespondencyjne podane przy składaniu wniosków o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego.

 

Wyniki egzaminu radcowskiego – Komisja nr 3 – plik .pdf

Pozostałe informacje

27.06.2022

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU  NA PODSTAWIE ART. 50  USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) – stan prawny na dzień 31 października 2021 roku – Procedura AML  

23.06.2022

Komunikat w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2022

Szanowni Państwo, w związku z ogłaszaniem przez kolejne komisje egzaminacyjne wyników Egzaminu Radcowskiego w roku 2022, osoby, które otrzymały pozytywny wynik i zamierzają w najbliższym czasie złożyć wniosek o wpis na listę radców prawnych, zobowiązane są, stosownie do treści przepisu art. 24 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych  (Dz.U. z 2022 […]

Wielkość czcionki
Kontrast