e-skarbonka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zamknij

Uroczystość ślubowania radców prawnych 03.09.2021 r. – wystąpienie Dziekana Rady OIRP w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością prowadzę tę wyjątkową w naszym samorządzie uroczystość.

Jestem zadowolony, że po roku nieobecności wróciliśmy do tradycji i odbywa się ona jak poprzednio w pięknej auli i przy udziale znamienitych gości.

Drodzy Państwo – ślubowanie to zobowiązanie do przestrzegania określonych zasad prawnych i etycznych, to wejście w rolę radcy prawnego wykonującego zawód zaufania publicznego. Radca prawny pełni szczególną funkcję w naszym społeczeństwie dbając również i o to by państwo polskie dobrze funkcjonowało w relacjach z obywatelami. Od prawie 40 lat samorząd radcowski wyposażony w skodyfikowane wartości i obowiązki etyczne, jest samorządem pomagającym kształtować, poprzez swoją autonomię prawidłowe relacje pomiędzy obywatelami a państwem.

Od dziś stając się jako radcowie prawni członkami naszego samorządu będziecie patrzeć władzy publicznej na ręce w jej kontaktach z obywatelami, z instytucjami i z sektorem prywatnym, tak, aby były respektowane prawa, które są podstawą wykonywanego zawodu radcy prawnego, aby respektowano wartości, o których Was uczono przez okres trzy letniej aplikacji i zasady które wpisane są do kodeksu etyki radcy prawnego.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego to również realizacja przepisów  naszej konstytucji, w tym art. 17, który stanowi o samorządach zawodowych reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, czy też rozdziału II, który  traktuje o prawach, wolnościach i obowiązkach obywateli. Każde prawo, każda wolność ma swój aspekt materialny i proceduralny. Niezbędnym elementem realizacji tych praw jest dostęp do niezależnego sądu. Nie ma mowy o wolności słowa i jej ochrony bez niezależnego sądu i niezawisłego sędziego. Jako samorząd radcowski występowaliśmy, występujemy i będziemy występować w obronie tych wartości i tych instytucji.

Pamiętajcie, że radca prawny wyposażony jest w niezależność wyrażającą się m.in. w odwadze zabierania głosu  krytycznego w stosunku do władz publicznych czy do przeciwnika procesowego, także wtedy gdy głos ten jest trudno akceptowalny.

Takie postawy budują niezależność całego samorządu. Ważne jest także to abyście zgłaszali się do nas  kiedy spotkacie się z próbą naruszenia tajemnicy zawodowej czy z próbą represji za swoją radcowską działalność. Możecie liczyć na Nasze wsparcie.

Jako samorząd staramy się wspierać tych, którzy wchodzą na rynek usług prawniczych. Promocja naszego zawodu i medialne wzmocnienie wizerunku radcy prawnego to jeden z priorytetów, na którym obecnie opieramy swoją działalność. W naszym społeczeństwie ciągle pokutują stereotypy, pokutuje niska świadomość potrzeby korzystania z usług prawniczych. Podejmujemy działania służące upowszechnieniu idei Naszego zawodu. Liczę, że jeszcze w tej kadencji uda Nam się w tych działaniach uzyskać wsparcie innych samorządów prawniczych. Skierujemy te działania do społeczeństwa, które jak  uważam, jest niewystarczająco informowane o możliwościach świadczenia pomocy prawnej będącej przecież gwarancją bezpieczeństwa i poczucia sprawiedliwości społecznej.

Pamiętam moment swojego ślubowania, które odbywało się długi czas temu.

Pamiętam moje emocje, emocje mojej rodziny które temu wydarzeniu towarzyszyły.

Dlatego też jako samorząd staramy się, żeby momentowi ślubowania towarzyszyła należyta do jego rangi oprawa. Żeby moment ślubowania był przez Was i Waszych bliskich długo pamiętany.

Na koniec życzę Wam satysfakcji z wykonywania zawodu radcy prawnego.

Pamiętajcie, że wykonujecie zawód zaufania publicznego i dla dobra publicznego, od dzisiaj,  wolno Wam mniej, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Miło mi powitać Was w Naszym samorządzie.

Pozostałe informacje

20.01.2022

Ruszyła X edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich!

Szanowni Państwo, rozpoczęła się X edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. W dotychczasowych edycjach projektu realizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich. Celem turnieju jest doskonalenie wśród uczestników cennych, zwiększających konkurencyjność na rynku prawniczym, umiejętności negocjacyjnych, a także propagowanie negocjacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, pozwalającej na wykorzystanie rozwiązań […]

19.01.2022

Przekaż 1% swojego podatku za 2021 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Fundacja Subsidio Venire nieprzerwanie od 2009 roku niesie pomoc tym radcom prawnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Okazała się bardzo potrzebną organizacją, która zapewnia wsparcie finansowe i materialne. – W ciągu ostatniego roku Fundacja pomogła 34 radcom […]

Wielkość czcionki
Kontrast