EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Warsztat – „Przygotowanie do negocjacji – kluczowy element efektywnych negocjacji”

Zamknij

Spotkanie Szefa KPRP z przedstawicielami adwokatów i radców prawnych

W dniu 11 lutego br. Minister Grażyna Ignaczak-Bandych – Szef Kancelarii Prezydenta RP wraz z Minister Małgorzatą Paprocką oraz Doradcami Prezydenta RP mecenasem Rafałem Kosem i mecenasem Pawłem Muchą spotkali się z przedstawicielami radców prawnych: mecenasem Włodzimierzem Chróścikiem – Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych i mecenasem Rafałem Stankiewiczem – członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych oraz przedstawicielami adwokatów: mecenasem Rafałem Dębowskim – sekretarzem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Mecenasem Andrzejem Zwarą – byłym Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Tematem spotkania było omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899), w szczególności regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii COVID-19

 

 

Pozostałe informacje

26.02.2021

Informacja o otwartych zgłoszeniach dla radców prawnych do programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do 3 marca 2021 r.

Szanowni Państwo, w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią Joanną Wisłą-Płonką przekazujemy w załączeniu informację o otwartym naborze do programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego. Program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, dla radców prawnych z Polski przewidziano 15 miejsc, udział jest odpłatny. Zgłoszenia otwarte są […]

23.02.2021

Warsztat – „Przygotowanie do negocjacji – kluczowy element efektywnych negocjacji”

Przygotowanie jest, jak potwierdzają autorytety z dziedziny negocjacji i profesjonalni negocjatorzy, kluczowym elementem przewagi negocjacyjnej. Nie można wygrać w negocjacjach, bez profesjonalnego przygotowania. Warsztat dostarcza umiejętności i narzędzi jak to robić. Każdy uczestnik ma możliwość nabycia praktycznej wiedzy oraz sprawdzenia jej w negocjacjach w trakcie warsztatu. Ilość uczestników warsztatu – 20 osób Program: Warsztat składa się z 3 części: Część pierwsza – wyjaśnienie pojęć, zasad i narzędzi stosowanych w przygotowaniu do symulacji negocjacji, każdy uczestnik uzyskuje możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach Część druga – praktyczne przygotowanie do negocjacji poprzez opracowanie praktycznego […]

Wielkość czcionki
Kontrast