EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Radcy prawni i adwokaci na spotkaniu w sprawie zmian w kpc

WSPÓLNY KOMUNIKAT

W dniu 2 lutego 2021r. przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego – adwokackiego mec. Rafał Dębowski – sekretarz NRA i radców prawnych mec. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP spotkali się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anną Dalkowską i kierownictwem Departamentu Legislacji Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zasadniczym przedmiotem rozmów był projekt o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) w zakresie proponowanych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku po ustaniu ostatniego z ww. stanów. Podczas spotkania przedstawiciele obu samorządów przedłożyli opinie prawne o projekcie ustawy oraz postulaty legislacyjne.

Przedstawiciele naszych samorządów zwrócili uwagę na najważniejsze zagrożenia i problemy wynikające z przedłożonego do Sejmu projektu ustawy. Wskazali na brak zabezpieczeń procesowych dla obywateli – uczestników wymiaru sprawiedliwości dotkniętych skutkami epidemii. Ważnym elementem rozmów były kwestie związane z zapewnieniem prawidłowości doręczeń pełnomocnikom procesowym korespondencji drogą elektroniczną, jak też zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez powrót do posiedzeń stacjonarnych z alternatywą dla posiedzeń zdalnych i jako wyjątkiem posiedzeń niejawnych. Rozmawiano również o liczebności składów orzekających.

Strony zgodziły się z potrzebą wypracowania rozwiązań alternatywnych, tak aby w sposób należyty chronić interesy uczestników wymiaru sprawiedliwości – stron i pełnomocników procesowych przy zapewnieniu zasady ciągłości i sprawności funkcjonowania sądów. W zakresie doręczeń przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości ze zrozumieniem przyjęli postulaty samorządów zawodowych dotyczące wydłużenia skutku doręczenia do 14 dni i zabezpieczenia uzyskania informacji o wysłaniu korespondencji w tej formie.

Strony ustaliły konieczność dalszych prac nad tą propozycją legislacyjną i wypracowania alternatywnych, satysfakcjonujących nasze środowiska zawodowe propozycji. Konkluzją ze spotkania jest także potrzeba dalszych rozmów w celu wypracowania długofalowych rozwiązań w zakresie informatyzacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Pod wspólnym komunikatem podpisali się : r.pr. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP oraz adw. Rafał Dębowski – Sekretarz NRA

 

Pozostałe informacje

05.05.2021

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce”.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce. Konferencja poświęcona pamięci Doktora Macieja Kłodawskiego, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja odbędzie się dnia 14 maja 2021 r., za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji poprzez formularz dostępny pod adresem: https://bit.ly/rejestracjamk Zachęcamy do zapoznania […]

04.05.2021

VIII Drużynowe Mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie Ziemnym, Poznań 2021r.

  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu organizuje na kortach „WTT Kortowo” w Poznaniu w dniach 25-26.06.2021r. VIII DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI PRAWNIKÓW W TENISIE ZIEMNYM   Szanowni Państwo ! Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić wszystkich amatorów tenisa, mających wykształcenie prawnicze na: VIII Drużynowe Mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie Ziemnym. Uczestnikami […]

Wielkość czcionki
Kontrast