Nabór na kurs Szkoły Prawa Niemieckiego

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w zajęciach Szkoły Prawa Niemieckiego , które rozpoczną się na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkoła Prawa Niemieckiego jest przedsięwzięciem mającym na celu przybliżenie podstaw wszystkich gałęzi prawa niemieckiego , adresowanym do osób zainteresowanych głębszym poznaniem nie tylko prawa, lecz również kultury oraz dorobku intelektualnego naszego zachodniego sąsiada. Z uwagi na panującą pandemię, zajęcia w ramach Szkoły będą odbywały się w formie zdalnej, w wybrane piątki (od godz. 16 do 20) oraz soboty (od godz. 10 do 16), w układzie dwusemestralnym, począwszy od listopada 2020 r., a skończywszy w czerwcu 2021 r. Będą one prowadzone przez profesorów oraz doktorów z Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu otrzyma dyplom potwierdzający udział w zajęciach Szkoły.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz o uiszczenie opłaty semestralnej w wysokości 500 zł, w terminie do dnia 5 listopada 2020 r.

Test sprawdzający umiejętności językowe z zakresu niemieckiego języka prawniczego, odbędzie się dnia 7 listopada 2020 r. (sobota) o godz. 10.30 w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

W razie pytań natury organizacyjnej należy się kontaktować z Panią mgr Anną Chojnacką (spn@amu.edu.pl ; tel. 61 829 41 00 )

 

Pozostałe informacje

22.11.2020

Webinar „Praca w chmurze – nowe możliwości dla biznesu (także prawnego)”

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium „Praca w chmurze – nowe możliwości dla biznesu (także prawnego)”, który odbędzie się w środę 25 listopada br.  Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Link do wydarzenia https://kirp.pl/praca-w-chmurze-nowe-mozliwosci-dla-biznesu-takze-prawnego/

17.11.2020

Pomóżmy chorującemu na nowotwór koledze

Ponad cztery lata temu zdiagnozowano u niego nowotwór prostaty, o dużym  stopniu zaawansowania oraz wysokiej zjadliwości. Od tego czasu miał wykonanych sześć dużych zabiegów operacyjnych oraz dwukrotnie radioterapię i chemioterapię. Z początkiem 2020 pojawiły się przerzuty do kości. Ze względu na podjęte leczenie od stycznia 2020 r. całkowicie zaprzestał wykonywania praktyki zawodowej. Dramatycznie więc skurczyły […]

Wielkość czcionki
Kontrast