EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Aktualizacja: Lista składających ślubowanie na radcę prawnego z podziałem godzinowym

Szanowni Państwo,

 

poniżej prezentujemy Państwu listę z podziałem godzinowym w sprawie ślubowania na radcę prawnego.

Z powodów szczególnych warunków uroczystości – prosimy o niewnoszenie o zmianę godziny ślubowania.

Lista osób ślubujących – z podziałem na godziny – plik .pdf

 

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

08.03.2021

KOMUNIKAT w spra­wie ulg w uisz­cza­niu skła­dek człon­kow­skich przez rad­ców praw­nych i apli­kan­tów rad­cow­skich w związ­ku z sy­tu­acją wy­wo­ła­ną pan­de­mią ko­ro­na­wi­ru­sa SARS-Co­V-2

  Informujemy Państwa, że Rada OIRP w Poznaniu w dniu 1 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr 237/III/2021 w sprawie ulg w uiszczaniu składek członkowskich przez radców prawnych i aplikantów radcowskich w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Tryb udzielania ulg dla aplikantów radcowskich nie wymaga składania wniosków w sprawie  stosownie do treści ust.1 […]

08.03.2021

Z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Radczyniom prawnym i Aplikantkom radcowskim składam w imieniu Prezydium Rady i swoim własnym Najserdeczniejsze Życzenia Pięknego Dnia w Zdrowiu i z Pogodą ducha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                […]

Wielkość czcionki
Kontrast