EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Henryk Kuligowski nowym Dziekanem OIRP w Poznaniu

Zgromadzenie Delegatów naszej izby w dniu 5 października br. wybrało nowe władze. Powołano nowego Dziekana Rady, 25-osobową Radę, 9-osobową Komisję Rewizyjną, 19 osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Dyscyplinarnego, Członka Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz 28 Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Dziekanem został wybrany mecenas Henryk Kuligowski, dotychczasowy wicedziekan ds. aplikacji i szkoleń.

Nowy Dziekan urodził się w Poznaniu, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Swoją aktywność w samorządzie radcowskim rozpoczynał od pracy w sądach dyscyplinarnych, przewodniczył komisji ds. aplikacji, a od dwóch kadencji pełnił funkcję wicedziekana ds. aplikacji i szkoleń. Jest prawnikiem samorządowym. Koordynuje pracę radców prawnych i prawników Urzędu Miasta Poznania. Pracuje również dla innych samorządów i spółek komunalnych, przewodniczy Radzie Nadzorczej Spółki MPK.

 

Pozostałe informacje

08.03.2021

KOMUNIKAT w spra­wie ulg w uisz­cza­niu skła­dek człon­kow­skich przez rad­ców praw­nych i apli­kan­tów rad­cow­skich w związ­ku z sy­tu­acją wy­wo­ła­ną pan­de­mią ko­ro­na­wi­ru­sa SARS-Co­V-2

  Informujemy Państwa, że Rada OIRP w Poznaniu w dniu 1 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr 237/III/2021 w sprawie ulg w uiszczaniu składek członkowskich przez radców prawnych i aplikantów radcowskich w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Tryb udzielania ulg dla aplikantów radcowskich nie wymaga składania wniosków w sprawie  stosownie do treści ust.1 […]

08.03.2021

Z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Radczyniom prawnym i Aplikantkom radcowskim składam w imieniu Prezydium Rady i swoim własnym Najserdeczniejsze Życzenia Pięknego Dnia w Zdrowiu i z Pogodą ducha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                […]

Wielkość czcionki
Kontrast