EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2021 - informacje i rejestracja

Zamknij

Komunikat – w sprawie kolokwium z zakresu Prawo Cywilne w dniu 24 lipca 2020 r. – I termin – I rok aplikacji 2020

Uwaga Aplikanci I roku,

 

uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawa Cywilnego w dniu 24 lipca 2020 r. odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu oraz dla części zdających – w siedzibie OIRP Poznań, ul. Chwaliszewo 69.

Zespoły Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzą kolokwium zgodnie z podaną poniżej listą obecności:

Lista obecności na kolokwium w dniu 24 lipca 2020 r

Kolokwium rozpocznie się o godzinie 16.00, lecz ze względów logistycznych, w tym wpuszczenia do sal oraz uruchomienia laptopów wykorzystywanych do kolokwiów – rejestrację wyznacza się na godzinę 15.30.

Uprzejmie przypominamy, iż do dnia 21 lipca br. do godziny 17.00 włącznie można złożyć oświadczenie o sposobie rozwiązywania zadań na kolokwiach, w tym – przy użyciu własnego sprzętu komputerowego – dostępne na stronie: https://www.poznan.oirp.pl/wp-content/uploads/2020/07/Uchwa%C5%82a-Prezydium-o%C5%9Bwiadczenie2.pdf . Osoby, które nie złożą tego oświadczenia – nie będą mogły skorzystać na tym konkretnym kolokwium z własnych laptopów!

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

09.07.2021

Komunikat – w sprawie kolokwium z zakresu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia w dniu 9 lipca 2021 r. – I termin – II rok aplikacji 2021

Uwaga Aplikanci II roku,   uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia w dniu 9 lipca 2021 r. odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu. Zespoły Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzą kolokwium zgodnie z podziałem: – […]

10.05.2021

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Rodzinne i Opiekuńcze z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Uwaga Aplikanci II roku,   poniżej zamieszczone są wyniki kolokwium z zakresu Prawo Rodzinne i Opiekuńcze z dnia 9 kwietnia 2021 r. wraz z treścią zadania oraz kryteriami oceny. Protokoły ocen będą do wglądu od dnia 11 maja 2021 r. (od godzin popołudniowych).   Dział Aplikacji OIRP Poznań   Wyniki kolokwium – plik .pdf Treść […]

Wielkość czcionki
Kontrast