EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Portal Integracyjny „radcy-razem.pl”

Szanowni Państwo,

 

Znaleźliśmy się w wyjątkowym, trudnym dla nas wszystkich momencie. Konieczność odizolowania się od innych, wykonywania pracy w sposób zdalny, zachowania ostrych rygorów sanitarnych w miejscach publicznych stwarza olbrzymie ograniczenia we wzajemnych bezpośrednich kontaktach.

Pamiętajmy jednak o podtrzymaniu koleżeńskich więzi, pamiętajmy o najsłabszych, o seniorach, o osobach chorych.

Udostępniliśmy dla wszystkich radców prawnych i aplikantów narzędzie, dzięki któremu nikt nie zostanie sam, każdy z nas może podzielić się z drugim swoimi troskami, poprosić o pomoc. W przestrzeni Portalu Integracyjnego możemy tworzyć grupy zainteresowań, upowszechniać inicjatywy wolontariackie, porozmawiać ze sobą – tak po prostu – podzielić się swoimi obawami, problemami.

Aby założyć darmowe konto i dołączyć do grona radców prawnych z całej Polski należy wejść na stronę internetową dostępną pod adresem: www.radcy-razem.pl  oraz kliknąć w link „Rejestracja” znajdujący się w prawym górnym rogu. Po wprowadzeniu danych następuje proces weryfikacji, który może potrwać do kilku dni.

Mam nadzieję, że Portal Integracyjny zachęci Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich do rozmów i budowania własnych grup zainteresowań, ale także pozwoli na wykorzystanie tych chwil, kiedy musimy pozostać w domu w sposób szczególny, dla siebie i dla innych.

 

Zbigniew Tur

Dziekan Rady OIRP w Poznaniu

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych

w Poznaniu

Pozostałe informacje

09.04.2020

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) ) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

  Advice State Parties Coronavirus Pandemic 2020 pol

08.04.2020

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska.

Komunikat Prasowy TSUE z 08.04.2020 – Postanowienie Trybunału w sprawie C-79119 R Komisja_ Polska

Wielkość czcionki
Kontrast