EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Pismo od Prezesa KRRP do Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo,

 

w złączeniu prezentujemy Państwu pismo Prezesa KRRP skierowane do Prezesa Rady Ministrów.

 

Treść pisma – plik .pdf

Projekt zmian – plik .doc

Stanowisko Prezydium KRRP – plik .pdf

Pozostałe informacje

09.04.2020

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) ) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

  Advice State Parties Coronavirus Pandemic 2020 pol

08.04.2020

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska.

Komunikat Prasowy TSUE z 08.04.2020 – Postanowienie Trybunału w sprawie C-79119 R Komisja_ Polska

Wielkość czcionki
Kontrast