EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Pismo KRRP skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie NPP

Szanowni Państwo,

 

stosownie do dyspozycji Prezesa KRRP pana Macieja Bobrowicza uprzejmie informujemy, że w dniu 19 marca 2020 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości zostało skierowane pismo od Wiceprezesa KRRP pana Ryszarda Ostrowskiego dot. NPP. Pismo załączamy do Państwa wiadomości.

 

Treść pisma – plik .pdf

Pozostałe informacje

09.04.2020

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) ) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

  Advice State Parties Coronavirus Pandemic 2020 pol

08.04.2020

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska.

Komunikat Prasowy TSUE z 08.04.2020 – Postanowienie Trybunału w sprawie C-79119 R Komisja_ Polska

Wielkość czcionki
Kontrast