EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Środki odwoławcze drogą elektroniczną – informacja

Szanowni Państwo,

 

stosownie do uzgodnień z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przekazuję w załączeniu pismo dotyczące środków odwoławczych drogą poczty elektronicznej. Proszę o zapoznanie się z poniższym dokumentem.

 

Zbigniew Tur

Dziekan Rady OIRP w Poznaniu

 

Treść pisma – plik .doc

Pozostałe informacje

09.04.2020

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) ) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

  Advice State Parties Coronavirus Pandemic 2020 pol

08.04.2020

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska.

Komunikat Prasowy TSUE z 08.04.2020 – Postanowienie Trybunału w sprawie C-79119 R Komisja_ Polska

Wielkość czcionki
Kontrast