EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie proponowanych zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie najwyższym.

 

 

Pozostałe informacje

27.01.2020

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 stycznia 2020 r.

  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wzywa wszystkie konstytucyjne organy władzy publicznej do respektowania uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. Przekroczenie przyznanych kompetencji przez którąkolwiek z władz zagraża stabilności ustroju Państwa Polskiego, prawom i wolnościom obywatelskim oraz bezpieczeństwu obrotu prawnego. Przedmiotowa uchwała Sądu Najwyższego została wydana w celu ustabilizowania porządku […]

23.08.2019

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości

  Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność wypowiedzi. Korzystają z tej wolności osoby fizyczne i organizacje społeczne, broniąc swoich praw i wartości określonych w Konstytucji. Z doniesień prasowych wynika, że niektórzy wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości […]

Wielkość czcionki
Kontrast