EGZAMIN RADCOWSKI 2020 - NOWY TERMIN

Zamknij

Wyniki egzaminu radcowskiego 2019 r. – Komisja nr 2

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się wyniki egzaminu radcowskiego dla zdających przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż prace oraz uzasadnienia ocen będą do wglądu od dnia 13 maja 2019 r. w Sekcji Aplikacji OIRP Poznań, pokój nr 33 – III piętro OIRP Poznań – u Pani Małgorzaty Gierałtowskiej – w godzinach pracy izby. Informacje dotyczące egzaminu dla zdających przed tą Komisją – pod adresem mailowym biuroaplikacja@poznan.oirp.pl

Uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o odbiór kserokopii prac oraz uzasadnień ocen osoby z wynikami negatywnymi.

 

Wyniki egzaminu radcowskiego – Komisja nr 2

Pozostałe informacje

21.05.2020

Nowy termin Egzaminu Radcowskiego w 2020 r.

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,  po zasięgnięciu opinii odpowiednio Naczelnej Rady Adwokackiej i  Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego […]

12.03.2020

Przesunięcie terminu egzaminów adwokackiego, radcowskiego i uzupełniającego na aplikację sędziowską – Komunikat Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca 2020 roku oraz konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia 2020 roku. Decyzja podyktowana jest troską o […]

Wielkość czcionki
Kontrast