EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Wyniki egzaminu radcowskiego 2019 r. – Komisja nr 2

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się wyniki egzaminu radcowskiego dla zdających przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż prace oraz uzasadnienia ocen będą do wglądu od dnia 13 maja 2019 r. w Sekcji Aplikacji OIRP Poznań, pokój nr 33 – III piętro OIRP Poznań – u Pani Małgorzaty Gierałtowskiej – w godzinach pracy izby. Informacje dotyczące egzaminu dla zdających przed tą Komisją – pod adresem mailowym biuroaplikacja@poznan.oirp.pl

Uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o odbiór kserokopii prac oraz uzasadnień ocen osoby z wynikami negatywnymi.

 

Wyniki egzaminu radcowskiego – Komisja nr 2

Pozostałe informacje

07.02.2020

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że do dnia 3 marca 2020 r. włącznie, zdający egzamin przed Komisjami Egzaminacyjnymi do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Poznaniu składa pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający […]

30.12.2019

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2020 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, […]

Wielkość czcionki
Kontrast