EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Wyniki egzaminu radcowskiego 2018 r. – Komisja nr 2

Poniżej znajdują się wyniki egzaminu radcowskiego dla zdających przed Komisją Egzaminacyjną nr 2.

Uprzejmie informujemy, iż prace oraz uzasadnienia ocen będą do wglądu od dnia 14 maja 2018 r. w
Sekcji Aplikacji OIRP Poznań – III piętro – u Pani Małgorzaty Gierałtowskiej – w godzinach pracy izby. Informacje dotyczące egzaminu dla zdających przed tą Komisją – pod adresem mailowym biuroaplikacja@poznan.oirp.pl

Uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o odbiór kserokopii prac oraz uzasadnień ocen osoby z wynikami negatywnymi.

 

Wyniki – Komisja nr 2 – plik .pdf

Pozostałe informacje

09.02.2021

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, […]

21.10.2020

Aktualizacja: Lista składających ślubowanie na radcę prawnego z podziałem godzinowym

Szanowni Państwo,   poniżej prezentujemy Państwu listę z podziałem godzinowym w sprawie ślubowania na radcę prawnego. Z powodów szczególnych warunków uroczystości – prosimy o niewnoszenie o zmianę godziny ślubowania. Lista osób ślubujących – z podziałem na godziny – plik .pdf     Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Wielkość czcionki
Kontrast