EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019 - informacje i rekrutacja

Zamknij

Zmiana terminów szkoleń.

Poznań, dnia 28.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianach terminu szkoleń:

– Szkolenie, które miało odbyć się 5 kwietnia w Poznaniu pt. „ Prywatny akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa oraz wniosek o ukaranie za wykroczenie wnoszony przez pokrzywdzonego” prowadzone przez SSA Henryka Komisarskiego odbędzie się 10 maja (piątek)

Szkolenie, które miało odbyć się 12 kwietnia w Poznaniu pt. „Oskarżyciel subsydiarny w sprawach o przestępstwa. Dochodzenie roszczeń majątkowych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia” prowadzone przez SSA Henryka Komisarskiego odbędzie się 14 czerwca (piątek)

 

W załączeniu przesyłamy Państwu harmonogram szkoleń pierwszego półrocza.

Wielkość czcionki
Kontrast